УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

УИХ-ын “гишүүний мөнгө”-нд зориулсан сайт нээгдлээ.

Posted by ИТХ on 2010/10/01

“Иргэд төсвөө хянана” иргэний нийгмийн сүлжээнээс иргэдийн дунд УИХ-ын “гишүүний мөнгө” гэж нэрлэгдэж байгаа 2009 оны 500 сая, 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийн хуваарилалт, зарцуулалтанд мэдээллийн мониторинг явуулж энэ талаар шуурхай мэдээлж байх terbum.wordpress.com сайтыг ажиллуулж эхэллээ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: