УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Улсын төсвийн 2007 оны хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн үр дүнд хийсэн аудитын тайлангаас.

Posted by ИТХ on 2010/10/07

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан УИХ-ын гишүүдийн тойрогт зарцуулах 19,0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг Үндсэн хуулийн цэц түдгэлзүүлснийг УИХ хүлээж аваагүй байна

Чингэлтэй дүүргийн иргэн Н.Хайдав УИХ-ын гишүүдийн тойрогт зарцуулах 19,0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт нь Үндсэн хуулийн нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь заалт болон бусад хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн учир хянан шийдвэрлэж өгөхийг хүссэний дагуу Үндсэн хуулийн цэц уг асуудлыг хэлэлцэн 2007 оны 2 дугаар дүгнэлтээр Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн тул 2007 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн түдгэлзүүлжээ. УИХ Үндсэн хуулийн цэцийн 2007 оны 2 дугаар дүгнэлтийг хэлэлцэн Үндсэн хууль болон холбогдох ямар заалт зөрчсөн нь тодорхойгүй учир хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзэн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр болсон байна.

УИХ-ын гишүүн К.Сайрааны захиалгаар Баян-өлгий аймгийн Алтан цөгц, Өлгий, Баяннуур, Булган, Дэлүүн сумдад оѐдол, хатгамлын жижиг үйлдвэр байгуулахаар 119.9 сая төгрөг, УИХ-ын гишүүн Р.Будын хүсэлтээр Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан, Онгон сумдад Эсгий, эсгий эдлэлийн үйлдвэр байгуулахаар 20.0 сая төгрөг, УИХ-ын гишүүн Су. Батболдын хүсэлтээр Төв аймгийн Баянчандмань, Баянцогт, Борнуур сумдад иргэд хувиараа мал аж ахуй, газар тариалан эрхлэх үйл ажиллагааг дэмжих техник, дундын үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн төв байгуулахаар 105.0 сая төгрөг, УИХ-ын гишүүн Ч.Авдайн хүсэлтээр Увс аймгийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжихэд зориулан ЗДТГ-ын даргын захирамжаар 100.0 сая төгрөгийг 12 ХХК, хоршоо, 12 иргэнд нийт 386,9 сая төгрөгийн санхүүжилт олгогдсон боловч ажлын гүйцэтгэлийг тухайн аймгууд ирүүлээгүй байна.

(2008 оны 5-р сар)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: