УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Ноолуурын үйлдвэрлэл төсөл хэрэгжүүлж байгаа …

Posted by ИТХ on 2010/10/28

Хөвсгөл аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Ц.Сэдванчиг (Ардчилсан Нам) 2009 оны 500 сая ба 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийн хуваарилалт ба зарцуулалтын тухай мэдээллээ нэгтгэн ирүүллээ. Мэдээллийн эх сурвалж: УИХ-ын гишүүн Ц.Сэдванчигийн 2010 оны 10 сарын 25-ны өдрийн 11/7209 албан тоот бичиг.

2009 оны 500 сая төгрөг:

 Хийсэн ажлын нэр  Төсөвт өртөг

/сая.төг/

 Тайлбар
Сумдын эмнэлгүүдийг унаажуулах 30.0 Ханх, Цэцэрлэг сумдын хүн эмнэлэг шинэ УАЗ-469 машин олгосон. Тендерийг аймгийн ЗДТГ-аас шалгаруулсан.
Мөрөн сумын өрхийн эмнэлгүүдийг унаажуулах 24.6 Мөрөн сумын 6 өрхийн эмнэлэгт 6 жижиг суудлын автомашин олгосон. Тендерийг аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулж шалгаруулсан.
Сумдын хөгжлийг дэмжих, сумдад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэл 45.0 9 сумын нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сум бүрт 5 сая төгрөг зарцуулсан. Гүйцэтгэгчтус бүрийг сонгон шалгаруулах эрх нь сумдын Засаг дарга  нарт шилжиж шийдвэрлэгдсэн.
Ноолуурын үйлдвэрлэл төсөл-д 300.0 100 ажлын байр шинээр бий болгох,жилдээ 300-500тн ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийг аймгийн ЗДТГ сонгон шалгаруулж хэрэгжүүлж байгаа.
Шинэ сургуулийн суурь тавих 100.0 Жаргалант, Галт сумын сургуулиудад шинээр баригдах дунд сургуулийн суурийг тавьсан. Гүйцэтгэгчийг аймгийн ЗДТГ шалгаруулсан.
Нийт дүн 500.0  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: