УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

“УИХ-ын гишүүний мөнгө” хэрхэн гарч ирсэн бэ?

Posted by ИТХ on 2010/10/31

“Иргэд Төсвөө Хянана” сүлжээнээс 2010 оны 10 дугаар сарын 1-ээс эхлэн УИХ-ын гишүүний тойрог тус бүрт олгож байгаа 2009 оны 500 сая төгрөг, 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийн хуваарилалт ба зарцуулалтад мэдээллийн мониторинг хийж байна.  Энэ ажлын хүрээнд одоогийн байдлаар 15 орчим УИХ-ын гишүүний дээрх мөнгөнд холбогдох баримт мэдээллийг цуглуулж нэгтгэсэн бөгөөд уг мэдээллийн мониторингийн үйл явцтай terbum.wordpress.com сайтад орж танилцах боломжтой.

Мэдээллийн мониторингийн хүрээнд УИХ-ын гишүүний хэмээх тодотголтой энэхүү мөнгөний талаар цуврал танилцуулга бэлтгэн хүргүүлэх юм. Энэ удаагийн танилцуулга нь УИХ-ын гишүүний мөнгө анх яаж гарч ирсэн, түүний хэмжээ хэрхэн өөрчлөгдөж ирсэн талаар болон түүнийг дэмжиж буй болон эсэргүүцэж буй байр суурь, олон нийтийн санаа бодол зэргийг багтаасан болно.

Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг эндээс татан авч үзнэ үү – “УИХ-ын гишүүний мөнгө хэрхэн гарч ирсэн бэ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: