УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Эмнэлгийн ажилчдын орон сууцанд 477 сая төгрөгийг зарцуулжээ.

Posted by ИТХ on 2010/11/08

Баянхонгор аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Батж.Батбаярын (Ардчилсан Нам) 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийн хуваарилалт ба зарцуулалтын явцын талаар туслахаас нь дараах мэдээллийг ирүүлэв.

 Хийсэн ажлын нэр  Төсөвт өртөг/сая.төг/  Гэрээт төсөвт/сая.төг/  Тайлбар
Эмнэлгийн ажилчдын орон сууц барих  /аймгийн төвд/ 477 сая 477 сая Хөх бүрдний эрх ХХК шалгарсан. Нэмэлт тайлбар байхгүй
Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын дэд станц барих /Баянхонгор, Хүрээмарал, Баянбулаг сумдад/ 294.7 сая 294.67 сая Электромонесиь ХХК, Эрчмийн Ундраа ХХк нар шалгарч ажлыг гүйцэтгэсэн. Ажлын гүйцэтгэл 100%.
Аймгийн ХДТ-ын засвар 70 сая 70 сая Даяар трейд ХХК.  Техникийн комисс ажиллаж байгаа.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын засвар 10 сая 8.15 сая Гүйцэтгэгчээр нарт дизайн ХХК шалгарсан бөгөөд конторын барилгыг шинээр барих зураг төслийг хийлгэж байгаа.
500 м авто зам шинээр барих /Баянхонгор/ 128.3 сая 244.062277 сая Мопроуд ХХК шалгарсан, ажил хийгдэж байгаа. Үлдэгдэл санхүүжилтийг Замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа.
Нарлаг цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж тохижилт /Галуут/ 20 сая 18.933 сая Баяншарбулаг ХХК шалгарч уг ажлыг гүйцэтгээд 100%  хүлээлгэн өгсөн.
НИЙТ ДҮН 1 ТЭРБУМ    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: