УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

“Өвөлжилт, хаваржилтийг даван гарах” хөтөлбөрт 250 сая.

Posted by ИТХ on 2010/11/09

Баянхонгор аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Г.Занданшатарын 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийн хуваарилалт ба зарцуулалтын явцын талаар туслах нь дараах мэдээллийг ирүүлэв. 

 

Хийсэн ажлын нэр

 

 

Төсөвт өртөг

/сая.төг/

 

Гэрээт төсөвт

/сая.төг/

 

Тайлбар

“Цахим эмнэлэг” хөтөлбөр

50 сая

45.1 сая

Гүйцэтэгчээр Залаа жаргалант ХХК шалгарсан, ашиглалтанд орсон.

Жижиг, дунд үйлдвэлэлийн төсөл

270 сая

270 сяа

Гүйцэтгэгчээр Эх бүрдэн ХХК шалгарсан бөгөөд 2011 оны 7 сард ашиглалтанд хүлээлгэн өгнө.

“Өвөлжилт хаваржилтийг даван гарах” хөтөлбөр

250 сая

250 сая

ОБЕГ, Ачлал трейд ХХК, Хангал бугат ХХК-д хамтарч гүйцэтгэсэн. Гүйцэтгэл 100%

Багийн хөгжлийг дэмжих /бүх сумдад/

70 сая

70 сая

Гүйцэтгэл 100%. 8 сумын Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.

Сумдын ЗДТГ-ын тоног төхөөрөмж, автомашин худалдан авах /Баянлиг, Баацагаан, Бууцагаан, Галуут сум/

70 сая

70 сая

Хурд авто ХХК-аас УАЗ-3152 авто машин худалдаж авсан.

Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төв, 4-р 10 жилийн сургуулийн тоног төхөөрөмж /аймгийн төв/

50 сая

50 сая

Эх түйн гол ХХК шалгарч, гүйцэтгэл 100%.

Сурагчдын хичээлийн хэрэгсэл /Аймгийн бүх сумдад/

30 сая

26.084 сая

Өнө ашид дэлгэрэх ХХК шалгарсан. Гүйцэтгэл 100%.

Өрхийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж, их засвар /Аймгийн төвд/

60 сая

60 сая

Өрхийн эмнэлгийн эрхлэгч нарт эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэл 100%

ЕБС-уудын комьютер, тоног төхөөрөмж /бүх сумдад/

50 сая

49.99 сая

Матриц ХХК шалгарсан, гүйцэтгэл 100%.

Жижиг агропарк байгуулах тоног төхөөрөмж, трактор нийлүүлэх /Баянхонгор, Өлзийт, Бууцагаан сумд/

100 сая

98.15 сая

Медбенефит ХХК гүйцэтгэгчээр шалгарсан. 2010 оны 11сарйн 10-нд хүлээлгэн өгнө.

НИЙТ ДҮН

1 ТЭРБУМ

 

 

 Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: