УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Гүйцэтгэгчээр “Газар ХХК” шалгарсан …

Posted by ИТХ on 2010/11/10

Говь-Алтай аймгаас УИХ-д сонгогдсон Ж.Энхбаяр (МАХН, одоо МАН)-ын 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийн хуваарилалт ба зарцуулалтын явцын тухай мэдээллийг гишүүний туслахаас хүлээн авлаа. Харин 2009 оны 500 сая төгрөгийн зарцуулалтын тайланг хараахан ирүүлээгүй байна.     

 Хийсэн ажлын нэр  Төсөвт өртөг/сая.төг/  Санхүүжүүлсэн дүн/сая.төг/  Тайлбар
Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж /сумдад/ 47.652 сая 47.652 сая Гүйцэтгэгчээр Тулга төхөөрөмж ХХК шалгарсан. Хэрэгжиж дууссан.
Цэцэрлэгийн тоглоом /сумдад/ 5.8 сая 5.8 сая Гүйцэтгэгчээр Газар ХХК шалгарсан, хэрэгжилт 100%.
Сургуулиудын сургалтын тоног төхөөрөмж, сургалтын материал /цогт, Цээл/ 40 сая 40 сая Гүйцэтгэгчээр сумдын ЗДТГ ажилласан. Хэрэгжиж дууссан.
Хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих бөөний худалдааны төв, түүхий эд бэлтгэлийн төв байгуулах /сумдад/ 156.7 сая 156.7 сая  Гүйцэтгэгчээр Эрдэнэ ЗДТГ.Таванбогд трейд Глобалбридж ХХК, Буудайн хийморь ХХК нар шалгарсан бөгөөд хэрэгжиж дууссан.
Эрчимжсэн газар тариалан, жимс жимсгэнэ, хүлэмжийн аж ахуйг дэмжих 120.8 сая 120.8 сая Гүйцэтгэгчээр Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан, Мал хамгаалах сан ажилласан бөгөөд хэрэгжсэн.
Жижиг, дунд үйлдвэр, өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих /сумдад/ 228.5 сая 228.5 сая Гүйцэтгэгчээр Сорманлай хоршоо, Ханлиг тайшир, Сүүн цацал хоршоо нар ажилласан бөгөөд хэрэгжиж байгаа.
Ногоон байгууламж байгуулах, цөлжилтөөс хамгаалах, зэрлэг ан амьтанд тэжээл тавих, ойн бүсийн зурвас /Цогт, Тайшир/ 17.9 сая 17.9 сая Гүйцэтгэгчээр ГИДЦ газар, Тайшир сумын  ЗДТГ ажилласан бөгөөд хэрэгжиж дууссан.
Сургуулиудын сургалтын тоног төхөөрөмж /сумдад/ 29.8 сая 29.8 сая Гүйцэтгэгчээр БСБ сервис хэрэгжсэн.
Сумын соёлын төвийн техник, тоног төхөөрөмж /Бигэр/ 11 сая 11 сая Гүйцэтгэгчээр сумын соёлын төв ажилласан бөгөөд хэрэгжсэн.
Хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэн /Есөнбулаг/ 200 сая 200 сая Гүйцэтгэгчээр  Арвижих-Ундарга хоршоо, Шадар туслагч ХХК нар ажилласан бөгөөд бүрэн ашиглалтанд орсон.
Багийн хөгжлийн төв /сумдад/ 21 сая 21 сая Гүйцэтгэгчээр Орбитнэт ажилласан, хэрэгжиж дууссан.
Сумдын эмнэлгүүдийн гал тогооны тоног төхөөрөмж /сумдад/ 50 сая 50 сая Гүйцэтгэгчээр Тулга төхөөрөмж ХХК, Электрон-Алтай ХХК шалгарч бөгөөд хэрэгжиж байгаа.
Олонбулаг багийн сургуулийн засвар /Халиун/ 21 сая 21 сая Гүйцэтгэгчээр Харшийн цуурай ХХК ажилласан бөгөөд ашиглалтанд орсон.
Малын үржил удмын санг сайжруулах /сумдад/ 50 сая 50 сая Гүйцэтгэгчээр ХХААЖҮДГ-ын мал үржлийн алба ажилласан. Увс аймгийн Баяд үүлдрийн хурган хуц 500, төлгөн хуц 100 толгойг 600 өрхөд олгосон байна.
Нийт дүн 1 тэрбум    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: