УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Тэн хагасыг эмнэлгийн тоног төхөөрөмжинд зарцуулж байна.

Posted by ИТХ on 2010/11/10Өмнөговь аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Ц.Баярсайхан (Ардчилсан Нам) 2010 оны 1 тэрбум төгрөгөө дараах байдлаар хуваарилан зарцуулж байгааг тус аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн сан ба Хөгжлийн бодлогын хэлтсээс мэдээллээ.

 

Хийсэн ажлын нэр

 

 

Төсөвт өртөг

/сая.төг/

 

 

Тайлбар

Соёлын төвийн их засвар /Өмнөговь, Булган/

170.0

170.0

Үндсэн чиглэлийн 2.81-д Булган сумын соёлын төвийг засварлана.

Сумын 0.4 кВ-ын шугамын өргөтгөл  /Өмнөговь, Гурвантэс/

80.0

80.0

Үндсэн чиглэлийн 2.37-д Гурвантэс сумын 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын  шугамын өргөтгөл хийнэ.

Цөөн малтай малчдыг малжуулах төсөл /Өмнөговь/

250.0

250.0

Үндсэн чиглэлийн 2.27-д цөөн малтай болон бага орлоготой малчин өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх зорилгоор малжуулах төсөл хэрэгжүүлнэ.

Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Өмнөговь, Даланзадгад/

500.0

500.0

1.5-д Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг Говийн бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв болгох,  засварлах, тоног төхөөрөмжөөр хангах асуудлыг үе шаттай шийдвэрлэнэ.

Нийт дүн

1 тэрбум

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: