УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

2009 онд Дорнод аймгийн бүх сумдын гэрэлтүүлгийг сайжруулжээ.

Posted by ИТХ on 2010/11/10

Дорнод аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Д.Одбаярын (МАХН) 2009 оны 500 сая төгрөгийн зарцуулалтын товч тайланг туслахаас нь хүлээн авлаа.  Харин хэрхэн хэрэгжсэн талаар тайлбар хийгээгүй байна.

 Хийсэн ажлын нэр  Төсөвт өртөг  Санхүүжүүлсэн дүн  Тайлбар
Чойбалсан хотод хатуу хучилттай зам барьсан. 200 сая 200 сая НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР ИРҮҮЛЭЭГҮЙ.
Ялалт багаас загасчдын хотхон, Буйр застав хүртлэх 30 км, 15квт-ын эрчим хүчний шугамын зураг гаргах: Халхгол суманд 35 сая 35 сая
Хэрлэн гол дээр барих гүүрний зураг гаргах: Хөлөнбуйр сум 40 сая 40 сая
Нутгийн салхи хөтөлбөр хэрэгжүүлэх: Халхгол, Булган, Матад, Хөлөнбуйр, Цагаан-Овоо, Гурьанзагал, Хэрлэн сумдад 20 сая 20 сая
Сумдын гэрэлтүүлгийг сайжруулах: Бүх сумдад 100 сая 100 сая
ГЭР хөтөлбөр хэрэгжүүлэх: Бүх сумдад 70 сая 70 сая
Чойбалсан хотод сурын талбай байгуулах 15 сая 15 сая
Хүүхдийн хөгжил төсөл: Чойбалсан хотод 20 сая 20 сая
НИЙТ ДҮН 500 сая    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: