УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Хүүхдийн цэцэрлэг барих “гэрээ байгуулах шатандаа явж байна”.

Posted by ИТХ on 2010/11/15

Нөхөн сонгуулиар Чингэлтэй дүүрэгт МАХН-аас нэр дэвшин сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Д.Зоригтийн 2010 оны тойргийн мөнгө – 1 тэрбум төгрөгийн хуваарилалт ба зарцуулалтын товч тайланг 10 сарын 25-ны өдрийн 10/7237 албан тоот захидлаар ирүүлэв. 

Хийсэн ажлын нэр Төсөвт өртөг

/сая.төг/

Гэрээний дүн

/сая.төг/

Тайлбар
5 дугаар сургуулийн гадна дотно орчны тохижилт /биеийн тамирын талбайг зүлэгжүүлэх/ 200.0 198.285699 Гүйцэтгэгчээр Эко тогтол ХХК шалгаран ажлаа 100% хийж дуусган хүлээлгэн өгсөн.
37-р сургуулийн гадна, дотно тохижилт 200.0 199.8566 Тотал инж ХХК гүйцэтгэгчээр шалгарсан ажлын явц 60% явж байгаа.
Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх 100.0   НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР БАЙХГҮЙ.
3-р хороо 19, 29-р байрны хооронд бичил цэцэрлэг байгуулах 50.0 49.449211 ЧД-Тохижилт үйлчилгээ ХХК шалгарсан. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийгдэж дууссан.
5-р хороо 4, 5-р байрны хооронд бичил цэцэрлэг байгуулах 50.0 46.586893 Товуу засаг ХХК ажил гүйцэтгэгчээр ажилласан. Гүйцэтгэл 100%.
Иргэдийн амьдрах орчинг сайжрулах чиглэлээр хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 100.0   НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР БАЙХГҮЙ.
Ахмад настан, ХБИ, хүүхдийн амралт сувилалын газар байгуулах, хашаажуулах.   50.0 Хашааг ДЗОУБ-тай хамтран хийж байна. ажлын гүйцэтгэл 50%. Гүйцэтгэгчээр Ширээт тамир ХХК ажиллаж байгаа.
Ахмад настан, ХБИ, хүүхдийн амралт сувилалын газар, 19-р хороо 75 ортой хүүхдийн цэцэрлэгт  цахилгаан эрчим хүчээр хангах дэд станц байгуулах.   50.0 Тендер зарлагдсан.
Хүүхдийн цэцэрлэг 100 ортой /ЧД-ийн 7, 8-р хороонд/ 400.0   Гэрээ байгуулах шатандаа явж байгаа.
Нийт дүн 1 тэрбум 969.178403  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: