УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

180 саяар мод тарьж, 250 саяар эмчилгээ, оношлогооны төв …

Posted by ИТХ on 2010/11/15

Чингэлтэй дүүргээс сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Г.Баярсайханы 2010 оны 10 сарын 25-ны өдрийн 7/7220 тоот албан захидлаар түүний 2010 оны “тойргийн мөнгө”-ний хуваарилалт ба зарцуулалтыг дараах байдлаар тайлагнажээ.

Хийгдсэн ажил Төсөвт өртөг /сая.төг/ Тайлбар
6-р хорооны  50, 51 орон сууцны гаднах талбайн тохижилтын ажил 40.0 ЧДЗДТГ-аас тендерийг зохион байгуулж шалгаруулсан. Ажлын гүйцэтгэл 100%
13-р хорооны 56-р цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилтын ажил /мод тарих/ 30.0 ЧДЗДТГ-аас тендерийг зохион байгуулж шалгаруулсан. Ажлын гүйцэтгэл 100%
19 дүгээр хороо Чингэлтэй хайрхан ууланд мод тарих тохижуулах 180.0 ЧДЗДТГ-аас тендерийг зохион байгуулж шалгаруулсан. “Эко парк” байгуулах ажил хийгдэн, хашаажуула, гэрэлтүүлэг  тавих ажил дуусах шатандаа орж  намрын тариалалтаар модоо суулгаж байна.
Эмчилгээ оношлогооны төв байгуулах 250.0 НЗДТГ-аас тендерийг зохион байгуулж шалгаруулсан. Нээлттэй тендер зарлагдсан.
Хороодын гэрэлтүүлгийн ажил 500.0 НЗДТГ-аас тендерийг зохион байгуулж шалгаруулсан. Нээлттэй тендер зарлагдсан.
Нийт дүн 1 тэрбум  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: