УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

2011 оны 1 тэрбум төгрөгөө хуваарилаад эхэлжээ.

Posted by ИТХ on 2010/11/15

Дундговь аймгаас УИХ-д сонгогдсон Р.Рашийн (МАХН) 2009 оны “тойргийн мөнгө” – 500 сая төгрөг, 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийн зарцуулалтын талаарх мэдээлэл ирээгүй бөгөөд харин дараа жил буюу 2011 онд орон нутагт оруулах хөрөнгө оруулалтын талаарх мэдээллийг явуулжээ. Энэ судалгааг Б.Буяннэмэх нэгтгэсэн бөгөөд “аймгийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нартай тохиролцсон болно” гэжээ.

УИХ-ЫН ГИШҮҮН Р.РАШИЙН БАГЦААС   2011 ОНД ДУНДГОВЬ АЙМАГТ  ХУДАЛДАН АВАХ ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН САНАЛ

Сум Хийх ажил Хөрөнгийн хэмжээ \сая төг\ Тайлбар
Нэг. Боловсрол соёлын байгууллагад
Гурвансайхан 150 хүүхдийн цэцэрлэг 295.0 Шинээр барих
Сайнцагаан Аймгийн ЗДТГ-ын их засвар 230.0  
Сайнцагаан 3-р сургуулийн цайны газар, гал тогооны тоног төхөөрөмж 25.0 Гал тогооны тоног төхөөрөмж
Сайнцагаан “Эрдэмийн далай” цогцолбор сургуулийн гал тогооны тоног төхөөрөмж 30.0  
Говь-угтаал Сургуулийн дотуур байрны их засвар 70.0 Шинээр барих
Өндөршил Цэцэрлэгийн өргөтгөл 30.0 Барилгын ажлаас дутагдаж байгаа  хөрөнгө
Хоёр. Эрүүл мэндийн салбарт
Говь-угтаал Сумын  эмнэлэгт шүдний кресло, турбин бортой 1.8 Зүүн бүсийн сумдын иргэдэд үйлчилнэ.
Аймгийн ЭМГазар Нэгдсэн эмнэлэгт Eleese шинжилгээний аппарат 15.0 Орон нутагтаа  шинжилгээ хийнэ.
Дэлгэрхангай Эмнэлгийн барилга 200.0 Шинээр барих
Гурав.  ХАА, дэд бүтэц
Сайхан-овоо, Сайнцагаан 4.5 км-ээс өндөр хүчдлийн  шугам  зөөх, буулгах. 22.2 Тариалангийн талбайг усжуулна.
Луус Багсармал тэжээлийн машин 20.0 Худалдан авах
Дөрөв. Төрийн захиргаа, бусад
Сайнцагаан, Өлзийт, ЭД,  Дэлгэрцогт,Адаацаг Зарим сумдын орон гэргүй хүмүүсийг гэржүүлэх 16.0 Өргөдөл, хүсэлт олон ирсэн
Говь-Угтаал ЗДТГ-ын байрны засвар 30.0 Барилгыг барьж дуусгах
Цагаандэлгэр ЗДТГ-ын  халаалт 15.0 Шинээр хийх
Дүн 1000.0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: