УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Олон суманд хүртээсэн байна

Posted by ИТХ on 2010/11/29

УИХ-ын гишүүн Ө.Энхтүвшин (МАХН)-гийн 2010 оны “тойргийн мөнгө” – 1 тэрбум төгрөгийг хэрхэн хуваарилж зарцуулсан тухай товч тайлан. 

 Хийсэн ажлын нэр Санхүүжүүлсэн дүн /сая.төг/ Гэрээний гүйцэтгэл Үлдэгдэл санхүүжилт  Тайлбар
Худаг гаргах Цэцэрлэг Могой баг 40.0 36,984,004.00 3,015,996.00  НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР БАЙХГҮЙ.
Цэцэрлэгийн барилга засвар 4-р Цэц 70.0  60,912,544.00 5,651,584.00 
Аймгийн ХДТ засвар 100.0  94,378,000.00  2,122,000.00 
Цэцэрлэгийн барилга   Рашаант 50.0 49,141,878.00  858,122.00 
Хөвдөг гүүр тавих Ренчин лхүмбэ 50.00  46,820,460.00  2,229,540.00 
Хөлуун усны барилга 7 сум 100.00  80,934,750.00  14,915,250.00 
Эмнэлэгийн барилга өргөтгөл   Их уул 40.00  38,125,749.00  674,251.00 
Цэцэрлэгийн барилга Ханх 50.00  25,000,000.00  18,894,868.00 
Эмнэлэгийн барилга засвар Шинэ Идэр 15.00    14,458,000.00 
Ахмадын  сувилал барилга 100.00   90,000,000.00  10,000,000.00 
Орон сууц Баян зүрх 20.00  13,623,000.00  5,587,000.00 
ЖДҮ  төсөл  дэмжих 14 сум 285.00  184,361,000.00  100,639,000.00 
БЗД нар унаажуулах 50.00  49,972,500.00  27,500.00 
Цагдаагийн кабон 20.00  19,687,112.00  312,888.00 
Ар булаг 1-р баг засвар 10.00  2,995,000.00  6,548,265.00 
НИЙТ ДҮН 1000.00  569,951,997.00  185,934,264.00 

Мэдээллийг тус аймаг дахь ТББ-ын төлөөлөл ирүүлэв.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: