УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Archive for the ‘+ Алтангэрэл П.’ Category

Таван сумыг 424 сая төгрөгөөр компьютержүүлэв.

Posted by ИТХ on 2010/11/10

Дорнод аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн П.Алтангэрэлийн (Ардчилсан Нам) 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийн хуваарилалт ба зарцуулалтын явцын мэдээллийг туслах нь ирүүлэв. Харин 2009 оны 500 сая төгрөгийн мэдээлэл алга.

 Хийсэн ажлын нэр  Төсөвт өртөг

/сая.төг/

Санхүүжүүлсэн дүн /сая.төг/  Тайлбар
“Үйлдвэржилт” хөтөлбөр: Хэрлэн суманд 200 сая 200 сая ХХААХҮ-ийн Сайдын багц
Компьютержүүлэх хөтөлбөр: Хэрлэн, Дашбалбар, Цагаан-Овоо, Баяндун, Баян-Уул сумдад 424 сая 424 сая Аймгийн ЗДТГ-ын багц
Хэрлэн сумын 7-р багийн өрхийн эмнэлгийн барилга 180 сая 180 сая Аймгийн ЗДТГ-ын багц
Аймгийн Гурванзагал сумын дотуур байрны засвар 156 сая 156 сая Аймгийн ЗДТГ-ын багц
Аймгийн Халхгол сумын Ялалт багийн барилга 30 сая 30 сая Аймгийн ЗДТГ-ын багц
Мал хамгаалах сангийн ажиллагаанд дэмждлэг үзүүлэх 10 сая 10 сая Аймгийн ЗДТГ-ын багц
НИЙТ ДҮН 1 ТЭРБУМ    

Posted in + Алтангэрэл П. | Leave a Comment »