УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Archive for the ‘+ Бадамсүрэн Х.’ Category

Манлай, Сэврэй, Цогт-Овоо сумдад ахуй үйлчилгээний төв барьжээ

Posted by ИТХ on 2010/11/10

Өмнөговь аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Х.Бадамсүрэн (МАХН) 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийг дараах байдлаар хуваарилан зарцуулж байгаа талаар аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн сан болон Хөгжлийн бодлогын хэлтсээс албан бичиг ирүүлэв.

 

Хийсэн ажлын нэр

 

Төсөвт өртөг

/сая.төг/

 

Тайлбар

Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Хүрмэн сумын Тулга баг/ 50.0 Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн 3.1.8 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх ажлыг хүрээнд 2010 оны эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2.96-д “Багийн төвүүдийг шинээр барих /7 баг” гэсэн заалтыг тусгасан.

Тендер зарлан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах ажил хийгдэж байна.

Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Хүрмэн, Жанжин баг/ 50.0
Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Хүрмэн,Хүрмэн баг/ 50.0
Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Баян-Овоо, Налхи баг/ 50.0
Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Номгон, Богт баг/ 50.0
Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Манлай сумын Өехий баг/ 50.0
Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Баяндалай/ 35.0 Үндсэн чиглэлийн 2.72-т Даланзадгад, Булган, Баян-Овоо, Баяндалай, Мандал-Овоо Ханхонгор сумдад ахмадын өргөөг шинээр барина. Сумдад эрх шилжүүлсэн.
Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Баян-Овоо/ 35.0
Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Булган/ 35.0
Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Мандал-Овоо/ 35.0
Үлгэр жишээ хөгжилтэй загвар аймаг болгон хөгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр  боловсруулах /Өмнөговь/ 20.0  
Сумдын ахуй үйлчилгээний төв-цогцолбор барьж байгуулах /Өмнөговь, Манлай, Сэврэй, Цогт-Овоо/ 300.0 Тендер зарлан ажил эхэлсэн.
Гэр цэцэрлэг ажиллуулах боломж нөхцөлөөр хангах /Өмнөговь,сумдын зарим багууд/ 20.0 ТББ, хувийн хэвшлээс эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг байгуулах,  дотуур байр барих санал, санаачлагыг  бодлогоор дэмжиж, хамтарч орон нутгийн оролцоотой хамтран ажиллана. /Үндсэн чиглэлийн 1.18 дахь  заалт/
Сүү, мах боловсруулах жижиг дунд үйлдвэрлэл зохион байгуулах судалгаа хийх,  техник, эдийн засгийн үндэслэлийг  боловсруулах /Өмнөговь, Даланзадгад, Мандал-Овоо/ 10.0 Мах боловсруулах үйлдвэрийг хөргөх зоорийн хамт барьж байгуулна. /Үндсэн чиглэлийн 2.115 дахь  заалт/

Техник Эдийн Засгийн Үндэслэл /ТЭЗҮ/ боловсруулан хүлээж авсан.

Малын чанар, үүлдэр угсааг сайжруулах хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлж эхлэх /Өмнөговь/ 30.0 БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Альшаа аймгаас махны болон ноолуурын чиглэлээр хонь, ямааг эрдэм шинжилгээний зориулалтаар авчирч, малын үүлдэр угсааг сайжруулахад анхаарч ажиллана. /Үндсэн чиглэлийн 2.30 дахь  заалт/
Тэмээний болон хонины ноос, ямааны ноолуур боловсруулах үйлдвэрлэл зохион байгуулах судалгаа хийх, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах /Өмнөговь, Даланзадгад, Мандал-Овоо/ 10.0  Хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээг зохион байгуулж, төслүүдийг боловсруулна. /Үндсэн чиглэлийн 2.57 дахь  заалт/ 

ТЭЗҮ боловсруулан хүлээж авсан.

Хөдөлмөр хамгааллын хувцасны оёдлын үйлдвэр барьж байгуулах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг    боловсруулах /Өмнөговь, Даланзадгад/ 10.0  Хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээг зохион байгуулж, төслүүдийг боловсруулна. /Үндсэн чиглэлийн 2.57 дахь  заалт/ 
Өрхийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, түргэн тусламжийн автомашин /Өмнөговь, Даланзадгад/ 60.0 2.106-д Аймгийн өрхийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмжийн парк шинэчлэлтийг хийнэ.
Тоног төхөөрөмж, трактор /Өмнөговь, Даланзадгад, Баяндалай, Булган, Номгон, Хүрмэн/ 100.0  
Нийт дүн 1 тэр бум  

Posted in + Бадамсүрэн Х. | Leave a Comment »

МАХН ба АН-ын хоёр гишүүн хамтарч цахилгаан дамжуулах шугам …

Posted by ИТХ on 2010/10/31

Өмнөговь аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Х.Бадамсүрэн (МАХН), Ц.Баярсайхан (Ардчилсан Нам) нар 2009 онд өөрсдийн саналын дагуу зарцуулахаар хуваарилагдсан тус бүрийн 500 сая төгрөгийг нийлүүлэн Ноён, Сэврэй сумд руу цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах ажилд зарцуулжээ. Мэдээллийг Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн сан болон Хөгжлийн Бодлогын хэлтсээс ирүүлэв.

Үр дүн?  

 Хийсэн ажлын нэр  Төсөвт өртөг  Санхүүжүүлсэн дүн  Тайлбар
Ноён, Сэврэй сумдын 0.4 квт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах ажил. 1 тэрбум 1 тэрбум Эрдэс баялаг, эрчим Хүчний Яам болон ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрчим Хүчний Газраас гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажил зохион байгуулсан бөгөөд гүйцтэггэгчээр “Цацраг цог” ХХК шалгаран 2009 оны 01 сарын 21-ны өдөр 09/233 тоот ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажилласан байна.
Нийт дүн 1 тэр бум    

Posted in + Бадамсүрэн Х., + Баярсайхан Ц. | Leave a Comment »