УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Archive for the ‘+ Баярсайхан Ц.’ Category

Тэн хагасыг эмнэлгийн тоног төхөөрөмжинд зарцуулж байна.

Posted by ИТХ on 2010/11/10Өмнөговь аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Ц.Баярсайхан (Ардчилсан Нам) 2010 оны 1 тэрбум төгрөгөө дараах байдлаар хуваарилан зарцуулж байгааг тус аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн сан ба Хөгжлийн бодлогын хэлтсээс мэдээллээ.

 

Хийсэн ажлын нэр

 

 

Төсөвт өртөг

/сая.төг/

 

 

Тайлбар

Соёлын төвийн их засвар /Өмнөговь, Булган/

170.0

170.0

Үндсэн чиглэлийн 2.81-д Булган сумын соёлын төвийг засварлана.

Сумын 0.4 кВ-ын шугамын өргөтгөл  /Өмнөговь, Гурвантэс/

80.0

80.0

Үндсэн чиглэлийн 2.37-д Гурвантэс сумын 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын  шугамын өргөтгөл хийнэ.

Цөөн малтай малчдыг малжуулах төсөл /Өмнөговь/

250.0

250.0

Үндсэн чиглэлийн 2.27-д цөөн малтай болон бага орлоготой малчин өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх зорилгоор малжуулах төсөл хэрэгжүүлнэ.

Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Өмнөговь, Даланзадгад/

500.0

500.0

1.5-д Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг Говийн бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв болгох,  засварлах, тоног төхөөрөмжөөр хангах асуудлыг үе шаттай шийдвэрлэнэ.

Нийт дүн

1 тэрбум

 

 

Posted in + Баярсайхан Ц. | Leave a Comment »

МАХН ба АН-ын хоёр гишүүн хамтарч цахилгаан дамжуулах шугам …

Posted by ИТХ on 2010/10/31

Өмнөговь аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Х.Бадамсүрэн (МАХН), Ц.Баярсайхан (Ардчилсан Нам) нар 2009 онд өөрсдийн саналын дагуу зарцуулахаар хуваарилагдсан тус бүрийн 500 сая төгрөгийг нийлүүлэн Ноён, Сэврэй сумд руу цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах ажилд зарцуулжээ. Мэдээллийг Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн сан болон Хөгжлийн Бодлогын хэлтсээс ирүүлэв.

Үр дүн?  

 Хийсэн ажлын нэр  Төсөвт өртөг  Санхүүжүүлсэн дүн  Тайлбар
Ноён, Сэврэй сумдын 0.4 квт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах ажил. 1 тэрбум 1 тэрбум Эрдэс баялаг, эрчим Хүчний Яам болон ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрчим Хүчний Газраас гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажил зохион байгуулсан бөгөөд гүйцтэггэгчээр “Цацраг цог” ХХК шалгаран 2009 оны 01 сарын 21-ны өдөр 09/233 тоот ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажилласан байна.
Нийт дүн 1 тэр бум    

Posted in + Бадамсүрэн Х., + Баярсайхан Ц. | Leave a Comment »