УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Archive for the ‘+ Даваасүрэн Ц.’ Category

Даваасүрэн гишүүн голдуу өрх гэр, багын хөгжлийн дэмждэг.

Posted by ИТХ on 2010/11/15

Хөвсгөл аймгийн 17-р тойргоос сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэнгийн (МАХН, одоо МАН) 2009 оны “тойргийн мөнгө” – 500 сая төгрөгийн зарцуулалт ба 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийн хуваарилалт, зарцуулалтын явцын талаар тус аймаг дахь төрийн бус байгууллагаас дараах мэдээллийг ирүүллээ. Энэ оны тайлан одоогоор бүрэн биш байна.

2009 оны 500 сая төгрөг:
Хийсэн ажлын нэр Санхүүжүүлсэн дүн

/сая.төг/

 

Тайлбар

Өрх гэрийн үйлдвэрлэлийг дэмжих сан.  /Хөвсгөл аймаг, 22 сум, 8 баг / 388.0 НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР ИРҮҮЛЭЭГҮЙ
Мөрөнгийн хүрээг сэргээн засварлах, тохижуулах./Хөвсгөл аймаг,Мөрөн сум / 100.0
Гар урлалын үндэсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх./Хөвсгөл аймаг / 12.0
НИЙТ ДҮН 500.0
2010 оны 1 тэрбум төгрөг:
Хийсэн ажлын нэр Санхүүжүүлсэн дүн

/сая.төг/

Гэрээний гүйцэтгэл Үлдэгдэл Тайлбар
Гэр хороолол усан хангамж 300.00      НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР ИРҮҮЛЭЭГҮЙ.
Ахмадын өргөөний барилга 200.00    200,000,000.00 
Багийн хөгжил дэмжих  хөтөлбар 340.00  340,000,000.00   
Үржлийн мал цөм сүрэг 30.00  30,000,000.00   
Хүүхэд залуучуудын парк, талбай 100.00  67,750,000.00  32,250,000.00 
Мөрөнгиин хүрээний зөсвөр 20.00  20,000,000.00   
Хүнсний ногоо хөтөлбөр 10.00  9,999,000.00  1,000.00 
НИЙТ ДҮН 1000.00 467,749,000.00  232,251,000.00 

Posted in + Даваасүрэн Ц. | Leave a Comment »