УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Archive for the ‘+ Одбаяр Д.’ Category

Дээврийн засварт 100 саяыг …

Posted by ИТХ on 2010/11/10

Дорнод аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Д.Одбаярын (МАХН) 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийн хуваарилалт ба зарцуулалтын товч тайланг туслах нь ирүүлэв. Харин хэрхэн хэрэгжиж байгаа талаар тайлбар хийгээгүй байна. 

 

Хийсэн ажлын нэр

 

Төсөвт өртөг

 

Санхүүжүүлсэн дүн

 

Тайлбар

Халхгол сумын Ялалт багийн Загасчдын хотхоны Буйрын заставын 15квт-ийн 27км ЦДАШ 200 сая 200 сая НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР ИРҮҮЛЭЭГҮЙ.
Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээврийн засвар: Хэрлэн суманд 100 сая 100 сая
Өрхийн эмнэлгийн түргэний машин, тоног төхөөрөмж: Хэрлэн суманд 60 сая 60 сая
Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга: Матад суманд 100 сая 100 сая
Хотын доторх зам засвар, явган зорчигчийн зам, гэрлэн дохио 150 сая 150 сая
Үтрэмийн талбай: Халхгол суманд 250 сая 250 сая
Сумдын соёлын төвийн хөгжим:Дорнод 35 сая 35 сая
“Малжуулах төсөл”: Хэрлэн сумын 2, 3-р багт 20 сая 20 сая
Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж: Хэрлэн сумын 6-р цэцэрлэг 15 сая 15 сая
Орон нутгийн ЖДҮ, өрхийн үйлдвэрлэл дэмжих: Дорнод 70 сая 70 сая                
НИЙТ ДҮН 1 ТЭРБУМ  

Posted in + Одбаяр Д. | Leave a Comment »

2009 онд Дорнод аймгийн бүх сумдын гэрэлтүүлгийг сайжруулжээ.

Posted by ИТХ on 2010/11/10

Дорнод аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Д.Одбаярын (МАХН) 2009 оны 500 сая төгрөгийн зарцуулалтын товч тайланг туслахаас нь хүлээн авлаа.  Харин хэрхэн хэрэгжсэн талаар тайлбар хийгээгүй байна.

 Хийсэн ажлын нэр  Төсөвт өртөг  Санхүүжүүлсэн дүн  Тайлбар
Чойбалсан хотод хатуу хучилттай зам барьсан. 200 сая 200 сая НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР ИРҮҮЛЭЭГҮЙ.
Ялалт багаас загасчдын хотхон, Буйр застав хүртлэх 30 км, 15квт-ын эрчим хүчний шугамын зураг гаргах: Халхгол суманд 35 сая 35 сая
Хэрлэн гол дээр барих гүүрний зураг гаргах: Хөлөнбуйр сум 40 сая 40 сая
Нутгийн салхи хөтөлбөр хэрэгжүүлэх: Халхгол, Булган, Матад, Хөлөнбуйр, Цагаан-Овоо, Гурьанзагал, Хэрлэн сумдад 20 сая 20 сая
Сумдын гэрэлтүүлгийг сайжруулах: Бүх сумдад 100 сая 100 сая
ГЭР хөтөлбөр хэрэгжүүлэх: Бүх сумдад 70 сая 70 сая
Чойбалсан хотод сурын талбай байгуулах 15 сая 15 сая
Хүүхдийн хөгжил төсөл: Чойбалсан хотод 20 сая 20 сая
НИЙТ ДҮН 500 сая    

Posted in + Одбаяр Д. | Leave a Comment »