УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Archive for the ‘+ Шинэбаяр Ц.’ Category

Шинэбаяр гишүүний 1 тэрбум төгрөг …

Posted by ИТХ on 2010/11/10

Дорнод аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаярын (МАХН, одоо МАН) 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийн хуваарилалт ба зарцуулалтын явцын мэдээлэл. Гишүүний туслах нь ирүүлсэн болно.

Хийсэн ажлын нэр Төсөвт өртөг Санхүүжүүлсэн дүн  

Тайлбар

Хотын доторх авто зам, явган зорчигчийн зам, гэрлэн дохио. 200 сая 200 сая НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР ИРҮҮЛЭЭГҮЙ
Орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих. 230 сая 230 сая
Сумдын уурын зуухны засвар, өөрчлөлт /Хөлөнбуйр, Сэргэлэн/ 70 сая 70 сая
Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээврийн засвар /Хэрлэн/ 100 сая 100 сая
Хүүхдийн төлөө төвийн барилгын засвар. 60 сая 60 сая
Сумын соёлын төвийн засвар /Чойбалсан/ 80 сая 80 сая
Сумдын уурын зуухны шинэчилсан зураг, төсөв 15 сая 15 сая
Найрамдал паркийн тохижилт 50 сая 50 сая
Нийтийн орон сууцны цэвэр усны чанар, хангамжийн сайжруулах төсөл 125 сая 125 сая
Төв номын сангийн өргөтгөлийн зураг, төсөв 10 сая 10 сая
Өрхийн эмнэлгийн түргэний машин, тоног төхөөрөмж 60 сая 60 сая
НИЙТ ДҮН 1 ТЭРБУМ    

Posted in + Шинэбаяр Ц. | Leave a Comment »

Автозам тавьж зээл олгосон.

Posted by ИТХ on 2010/11/10

Дорнод аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаярын (МАХН, одоо МАН)  2009 оны 500 сая төгрөгийн зарцуулалтын товч тайланг туслахаас нь ирүүлэв. 

Хийсэн ажлын нэр Төсөвт өртөг Санхүүжүүлсэн дүн  Тайлбар
Сумдын биеийн тамирын заал тохижуулалт, Бөхийн дэвжээтэй болгосон. Аймгийн төвийн сургуулиуд болон БТС хороонд, бүх сумдад. 16,8 сая 16,8 сая Энэ төсөлд Одбаяр гишүүн 20 сая төгрөг оруулсан /энэ төслийн нийт дүн 36,8 сая төг/
Авто зам барьсан. Чойбалсан хот болон төмөр замын Баттүмэн өртөөг холбосон авто замыг барих. 250 сая 250 сая  
Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих үйл ажиллагаа. Аймгийн ЖДҮ-г хөгжүүлэхэд туслах зорилгоор бага хүүтэй урт хугацаатай жижиг зээл олгосон. 233,2 сая 233,2 сая Хас банкаар дамжуулан нийт 22 аж ахуй нэгж, иргэнд төслийн зээл олгосон байна.
НИЙТ ДҮН 500 САЯ    

Posted in + Шинэбаяр Ц. | Leave a Comment »