УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Хоёр хуваагаад зарцуулжээ

Posted by ИТХ on 2010/11/10

Орхон аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Д.Одхүү (Ардчилсан Нам)-гийн 2009 оны 500 сая, 2010  оны 1 тэрбум төгрөгийн зарцуулалтын тайланг товч тайлбарын хамт туслахаас нь ирүүлснийг танилцуулж байна.

2009 оны 500 сая төгрөг:

 Хийсэн ажлын нэр  Төсөвт өртөг

/сая.төг/

Санхүүжүүлсэн дүн/сая.төг/  Тайлбар
Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Дэнж багт 40 ортой хүн эмнэлгийн барилга барьсан. 500 сая 300 сая Нийт төсөвт өртөг нь 500 сая төг.  Ажлын гүйцэтгэл 100%
Баян-Өнлөр сумын Цагаанчулуут багт Хүүхдийн ордны барилга 800 сая 200 сая Нийт төсөвт өртөг нь 800 сая төг. Ажлын гүйцэтгэл 80% байгаа бөгөөд 2011 оны хавар хийгдэж дуусахаар байна.
НИЙТ ДҮН 500 САЯ    

2010 оны 1 тэрбум төгрөг

 Хийсэн ажлын нэр  Төсөвт өртөг

/сая.төг/

Санхүүжүүлсэн дүн/сая.төг/  Тайлбар
Гэр хорооллын эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах /Орхон/ 500 сая 500 сая Орхон аймгийн захирагчийн ажлын албанаас тодруулж болно.
Цэцэрлэгийн барилга, 140 ор, /Баян-Өндөр сумын Баянцагаан баг/ 500 сая 500 сая Орхон аймгийн захирагчийн ажлын албанаас тодруулж болно.
НИЙТ ДҮН 1 ТЭРБУМ    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: