УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Шинэбаяр гишүүний 1 тэрбум төгрөг …

Posted by ИТХ on 2010/11/10

Дорнод аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаярын (МАХН, одоо МАН) 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийн хуваарилалт ба зарцуулалтын явцын мэдээлэл. Гишүүний туслах нь ирүүлсэн болно.

Хийсэн ажлын нэр Төсөвт өртөг Санхүүжүүлсэн дүн  

Тайлбар

Хотын доторх авто зам, явган зорчигчийн зам, гэрлэн дохио. 200 сая 200 сая НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР ИРҮҮЛЭЭГҮЙ
Орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих. 230 сая 230 сая
Сумдын уурын зуухны засвар, өөрчлөлт /Хөлөнбуйр, Сэргэлэн/ 70 сая 70 сая
Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээврийн засвар /Хэрлэн/ 100 сая 100 сая
Хүүхдийн төлөө төвийн барилгын засвар. 60 сая 60 сая
Сумын соёлын төвийн засвар /Чойбалсан/ 80 сая 80 сая
Сумдын уурын зуухны шинэчилсан зураг, төсөв 15 сая 15 сая
Найрамдал паркийн тохижилт 50 сая 50 сая
Нийтийн орон сууцны цэвэр усны чанар, хангамжийн сайжруулах төсөл 125 сая 125 сая
Төв номын сангийн өргөтгөлийн зураг, төсөв 10 сая 10 сая
Өрхийн эмнэлгийн түргэний машин, тоног төхөөрөмж 60 сая 60 сая
НИЙТ ДҮН 1 ТЭРБУМ    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: