УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Ерөнхий сайдын “тойргийн мөнгөний” зарцуулалт

Posted by ИТХ on 2010/11/15

Монгол Улсын Ерөнхий сайд бөгөөд  УИХ-ын гишүүн С.Батболд Сүхбаатар дүүргээс сонгогдсон. Түүний 2009 оны “тойргийн мөнгө” – 500 төгрөгийн зарцуулалтыг Сүхбаатар дүүргийн Төрийн сангийн хэлтсээс дараах байдлаар тайлагнав.  

 Хийсэн ажлын нэр  Санхүүжүүлсэн дүн

/сая.төг/

 Холбогдох шийдвэр  Тендерт шалгарсан байгууллагатай гэрээлсэн огноо  Тайлбар
СБД-ын 1-18 –р хороодын ахмадын чийрэгжүүлэлтийн танхимыг эрүүл мэнд чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмжөр хангах 100.0 Нийслэлийн ЗД-ын 2009 оны 290 дугаар захирамж Алтайн бумбат өргөө ХХК-тай2009.07.10-нд Гүйцэтгэлийг 100% хүлээн авсан.
СБД-ын 12-р хороонд нийтийн халуун ус барих 50.0 Нийслэлийн ЗД-ын 2009 оны 290 дугаар захирамж Голланд байшин ХХК-тай2009.11.10-нд Нийт өртөг 185 сая төгрөг бөгөөд он дамжин гүйцэтгэнэ.
СБД-ын 58-р сургуулийн спорт заалны өргөтгөл барих 350.0 Нийслэлийн засаг даргын багц Эбо сервис ХХК Ажлын гүйцэтгэл 80%-тай байгаа.
 Нийт дүн 500 сая      

Харин 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийн хуваарилалт ба зарцуулалтын талаарх мэдээлэл ирээгүй байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: