УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

1 тэрбум + 1 тэрбум = 2 тэрбум

Posted by ИТХ on 2010/11/15

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргээс сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Д.Ганхуяг ба Ч.Сайханбилэг (хоёулаа АН) нар “тойргийн мөнгөө” нийлүүлж хамт хөрөнгө оруулалт хийсэн бөгөөд энэ тухай тайлангаа УИХ-ын гишүүн Д.Ганхуягийн 2010 оны 10 сарын 26-ны өдрийн 7/7249 тоот албан бичгээр ирүүлэв.

2009 оны 500 сая + 500 сая төгрөг = 1 тэрбум төгрөг

 Хийсэн ажлын нэр  Төсөвт өртөг/сая.төг/  Тайлбар
75 хүүхдийн ортой цэцэрлэг барих  /БЗД-ийн 19-р хороо 250.0 НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР БАЙХГҮЙ.
100 хүүхдийн ортой цэцэрэл барих /БЗД-ийн 22 хороо   350.0  
Иргэдийн ундны усны хэрэгцээг шийдвэрлэхэд 5 гүний худаг барих /Налайх дүүрэг, 1, 3, 4-р хороо/   125.0 
Өрхийн эмнэлэгтэй хорооны цогцолбор байр барих /БЗД, 18-р хороо/   210.0 
24-р хорооны өрхийн эмнэлгийн гадна, потор санхьехникийн засвар /БЗД/   5.232.303  
14-р хорооны өрхийн эмнэлэг, хорооны  байрны гадна бохир, дулаан, цэвэр усны шугам угсралтын ажил /БЗД/   57.839.383 
Нийт дүн 998.071686 сая  

 

2010 оны 1 тэрбум + 1 тэрбум = 2 тэрбум төгрөг.  

 Хийсэн ажлын нэр  Төсөвт өртөг/сая.төг/  Тайлбар
Нийслэлийн Налайх, Баянзүрх дүүргийн орлого багатай иргэдэд 133 гэр олгосон  133.0   БЗД-ийн ЗДТГ-аас 4 дүгээр сарын 8-ний өдөр нээлттэй тендэр зарласан. 5 дугаар сарын 10-ны өдөр нээх
Нийслэлийн Налайх, Баянзүрх дүүргийн нийт 13 хорооны Өрхийн эмнэлэг, ЗД хэрэгцээнд  суудлйн автомашин худалдан авсан БЗД-ийн  2, 9, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 22, 24-р хороо. мөн НД-ийн Гордок буюу 5, 2, 4-р хороодод 84.5 БЗД-ийн ЗДТГ-аас 4 дүгээр сарын 13-ний өдөр нээлттэй тендэр зарласан. 5 дугаар сарын 21-ний өдөр нээх
НД-ийн Гандан уулын хэсгийн шинээр үүссэн гэр хорооллын 63квт-ын 2.0 км шугам тавих. 30.0 Тендер зарлагдаагүй байгаа. Налайхын ЗДТГ-аас тендер зарлана.
Налайх болон БЗД-ийн орон сууцнуудын дээврийн засвар нийт 22 ш байр./дэлгэрэнгүйг хавсралтаас/ 374.0 БЗД-ийн ЗДТГ-аас 11 байрны дээврийн засварын ажил 4 дүгээр сарын 13-ний өдөр нээлттэй тендэр зарласан. 5 дугаар сарын 14-ний өдөр нээх11 байр нь Налайхын байр байгаа.  Тендер зарлагдаагүй байгаа. Налайхын ЗДТГ-аас тендер зарлана.  
БЗД-ийн 12-р хороонд цагдаагийн кобон барьсан. 28.0 БЗД-ийн ЗДТГ-аас 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр нээлттэй тендэр зарласан. 5 дугаар сарын 29-ний өдөр нээх
БЗД-ийн ИТХ, ЗДТГ-ын конторын барилга барихад 100.0 Шийдэгдээгүй байгаа
Налайх дүүргийн шилний үйлдвэрээс 4-р хорооны гүүр хүртлэх /400*7/ замыг шинээр тавих, гэрэлтүүлгийн хамт 250.0 Тендер зарлагдаагүй байгаа. Налайхын ЗДТГ-аас тендер зарлана.  
Улиастайн 87-р сургуулийн спорт заалны барилга /БЗД/ 450.0 Хотын захирагчийн ажлын албанаас 3 дугаар сарын 5-ны өдөр нээлттэй тендэр зарлаж 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр нээсэн. Уг тендэрт тус бүр 11-12 байгууллага материалаа ирүүлсэн. Одоогоор үнэлгээ хийгдэж байгаа бөгөөд 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр хариу гарна
Шархадны 92-р дунд сургуулийн спорт заалны барилга /БЗД/ 450.0  
БЗД-ийн 84-р сургуулийн их засвар 30.0 Тендер зарлагдаад засварын ажил хийгдэж байгаа
БЗД-ийн 33-р дунд сургуулийн  их засвар /УБ БЗД/ 40.0  
85-р сургуулийн их засвар /УБ БЗД/ 20.0  
ЕБС-д сургалтын тоног төхөөрөмж худалдан авах /УБ БЗД/ 10.0 с БЗД-ийн ЗДТГ-аас тендер зарлана.
Нийт дүн 1.999.5  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: